MINNEN FRÅN NÄR JAG BLEV EN ANNAN AV ATT BESÖKA MINNEN JAG SETT MEN INTE VAR MINA / MEMORIES FROM WHEN I BECAME A DIFFERENT PERSON FROM VISITING MEMORIES I SAW BUT WEREN’T MINE

2020

Installation. Wooden stools, text on paper, photos on panel, epoxy, curtains from my childhood home.